Vyberte si trezor nebo sejf v našem eshopu zde

 

Aby byly splněny podmínky bezpečnosti stěnového trezoru, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny:

Pro zaručení bezpečné ochrany uschovaných hodnot musí být trezor zazděn tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž minimální tloušťka musí být 100 mm

Betonovou vrstvu doporučujeme proložit ocelovou armaturou. Trezor musí být zazděn v linii se zdí (nesmí přesahovat) nebo být pod úrovní omítky.

Pro zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton o minimální pevnosti 30 Mpa. Doporučujeme použít hustější betonovou směs, aby nedocházelo k průniku této směsi do oblasti krytek závor a spojů plechů, případně vhodným způsobem utěsněte (např.lepící páskou, silikonem)Po zabetonování nechejte 2 dny trezor uzavřen, aby nedošlo k vychýlení usazeného trezoru. Poté trezor otevřete a ponechejte po dobu min. 14 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi. Zamezíte tím vzniku rzí a nebudou problémy s otevřením trezoru

Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme trezor izolovat. Předejde se tak vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru.

UPOZORNĚNÍ! Výrobci trezorů neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k zazdění a ani za poškození dokumentů vlhkostí v případě vzniku rosného bodu