Nouzové otevírání

 Otevíráme:

 • trezory. sejfy, trezorové dveře
 • byty, rodinné domy, garáže, prodejny a jiné objekty
 • dveře zabouchnuté
 • dveře uzamčené /při ztrátě klíče, zalomeném klíči, poruše zámku aj.
 • bezpečnostní dveře (např. Next, Sherlock aj.)
 • dveře hliníkové nebo plastové s vícebodovými zámky
 • příruční pokladny
 • střešní nosiče/boxy automobilů
 • kufry 
 • aj.

 Před otevřením požadujeme prokázat, že jste oprávněnou osobou:

 • občanským průkazem, ve kterém se trvalé bydliště shoduje s otevíraným bytem nebo domem
 • nájemní smlouvou v případě přechodného bydliště
 • pokud nemáte nájemní smlouvu u sebe, byt/dům otevřeme za asistence majitele bytu či za asistence policie
 • zároveň nám podepíšete čestné prohlášení, že jste oprávněnou osobou a nezneužíváte naší služby