Obchodní podmínky

Ceny některých produktů v našem eshopu se mohou lišit od cen v naší kamenné prodejně. Pokud si produkt vyberete v našem eshopu a přijdete si jej pak zakoupit do naší kamenné prodejny v Ostravě a cena v eshopu je nižší než v prodejně, nahlaste tuto skutečnost obsluze a produkt Vám bude prodán za cenu uvedenou v eshopu. Tím, že jste si již sami produkt vybrali a prostudovali potřebné informace o tomto produktu, šetříte nám čas a zboží Vám můžeme prodat levněji:-)

 

Provozovatel těchto stránek:

BOHÁČEK KZT, s.r.o., se sídlem Slévárenská 412/10, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČ 25819216, DIČ CZ25819216 (kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, aktuálním občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Zboží doručujeme:

 • Prostředníchvím ZÁSILKOVNA.cz s odběrem zboží na vybraném odběrném místě (maximální hmotnost zásilky do 10kg)

 • Prostřednictvím ZÁSILKOVNA.cz NEJLEVNĚJŠÍ DORUČENÍ NA ADRESU: u této služby není definován konkrétní dopravce, toho v daný moment vybere Zásilkovna podle aktuální situace a vytíženosti přepravy (zásilku doručí na vaši adresu např. DPD, INTIME či jiný dopravce)

 • Dle velikosti a váhy (do 30kg a do hodnoty 100.000,-Kč) Balíkem do ruky České pošty nebo jako Cenné psaní. Zboží zaslané Balíkem do ruky Vám Česká pošta dodá následující pracovní den po dni odeslání. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá vám Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky.
 • Zásilky nad 30kg odesíláme smluvní přepravní službou (Sběrná službaTOPTRANS). Zboží označené visačkou DOPRAVA ZDARMA (např. trezory, sejfy, skříně) vám bude doručeno zdarma na dodací adresu k prvním uzamykatelným dveřím (bez úrovňových stupňů: schodů apod.). Pokud máte zájem o službu nastěhování (případně i montáže), kontaktujte nás, provedeme individuální nacenění dle vašich požadavků
 • Dovozem na místo určení přímo dodavatelem zboží
 • Zboží lze i osobně odebrat na adrese dodavate: Ostrava-Mariánské Hory, Slévárenská 412/10
 • Zboží doručujeme i na Slovensko (případně jiných zemí). Způsob přepravy bude určen na základě druhu zboží, které má být do zahraničí přepraveno. Kontaktujte nás.

 

 

Sazby za dopravu:

Sazby za přepravu

 

Termín dodání:

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu:

 • obvykle do 2 - 10 pracovních dnů (dle typu produktu, orientační termíny dodání jsou u jednotlivých produktů vyznačeny). Pokud chcete znát přesný termín dodání, zavolejte nám nebo napište email.
 • u zboží vyráběného na zakázku (zejména trezory) může být dodací lhůta delší (u trezorů vyšších bezpečnostních tříd až 25 pracovních dní)
 • o termínu dodání bude zákazník vždy telefonicky nebo e-mailem uvědoměn a musí dodavateli termín dodání odsouhlasit.

 

Místo a způsob dodání:

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Instalaci si lze však objednat (individuálně kalkulovaná cena).

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Způsob plateb:

 • Platba v hotovosti (nebo platební kartou) při osobním odběru zboží na prodejně dodavatele (Ostrava-Mariánské Hory, Slévárenská 412/10)
 • Platba platební kartou online
 • Platba dobírkou
 • Platba bankovním převodem (platba předem) – zboží bude odesláno až po připsání příslušné částky na účet dodavatele.
  • Bankovní spojení dodavatele : ČSOB č.účtu 134439895/0300, variabilní symbol = číslo vaší objednávky
 •  Platba bankovním převodem se splatností dle dohody (zpravidla 14 dní) – jen pro smluvní odběratele

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním nebo vrácením zboží dodavateli.



 •  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 


Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu bohacek-kzt.cz jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy a jako takové jsou považovány za závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení vaší objednávky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Podmínkou pro podání objednávky je uvedení identifikačních údajů kupujícího (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní a emailový kontakt , příp. název firmy, IČ, DIČ). Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Každá úspěsně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na Váš email. Pokud jste tento email neobdrželi, zadali jste chybnou emailovou adresu nebo jste nákup správně nedokončili.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny. Zasláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající (tedy my) se zavazujeme zboží dodat a kupující (tedy Vy) se zavazujete ho převzít a zaplatit. My svou povinnost splníme okamžikem předání k přepravě. Pokud si zásilku od přepravce nepřevezmete, jedná se z Vaší strany o porušení kupní smlouvy a Vy odpovídáte za škodu, která nám tímto vznikne. Jste pak povinni uhradit náklady vynaložené na zaslání balíku.

Vyhrazujeme si právo:

 • odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží
 • stornovat objednávku, ve které byla zvolena možnost "platba převodem", ale platba zákazníka nebyla připsána na náš účet do 10 kalendářních dnů od zaslání zálohové faktury
 • objednávku neakceptovat v případě vyprodání zásob nebo neočekávané změny cen (zákazníka budeme o neakceptaci objednávky telefonicky nebo e-mailem informovat)
 • změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, nemusí být zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

  

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


V případě, že vaši objednávku chcete zrušit ("stornovat"), neprodleně nás kontaktujte telefonicky na čísle: 739 424 909  (nebo 604 408 545, 596 633 511) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit  v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který je spotřebitelem (nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.


PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Při odstoupení od smlouvy doporučujeme vyplnit následující formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy .
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, prosíme, aby poslal zboží zpět do provozovny dodavatele ( BOHÁČEK KZT, s.r.o. Slévárenská 412/10, Ostrava Mariánské Hory, 709 00),  bez známek užívání nebo opotřebování. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu (neúplný obsah, poškozené nebo opotřebené zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu, případně sníženou o částku odpovídající škodě na zboží způsobené zákazníkem. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze jsou uhrazeny formou dle dohody, zpravidla převodem na účet zákazníka.

VÝMĚNA ZBOŽÍ
Výměna zboží je možná.
Vždy se prosím domluvte telefonicky na č. 739 424 909 (596 633 511, 604 408 545) nebo emailem: bohacek@bohacek-kzt.cz nebo osobně na prodejně (Ostrava Mariánské Hory, Slévárenská 412/10)
Zboží určené k výměně posílejte na adresu: 709 00  Ostrava Mariánské Hory, Slévárenská 412/10
Znovu vynaložené poštovné hradí kupující.

REKLAMACE
Postup při vyřizování reklamací naleznete v sekci "Reklamace", 

 

 

EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.