Vyberte si v katalogu: skříně a trezory na zbraně zde

 

Pokud jste držiteli zbraní, musíte je mít uloženy v souladu s platným zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu.

Dle § 58 zákona č.119/2002 Sb. se:

1/ Zbraně v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů - držitel je povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě, odcizení. V zákoně není nijak blíže specifikován způsob uložení. Tzn. stačí uložit v jakékoliv i necertifikované uzamykatelné schránce, příruční pokladničce, skříni, trezoru apod.

2/ Zbraně v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 ks nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, která splňuje požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1 a je vybavena zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300 / platné pro úschovu do 10 ks zbraní

Zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300

3/ Více než 10 ks přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 ks nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem nebo v uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I. podle České technické normy ČSN EN 1143-1 / platné pro úschovu do 20ks zbraní

 4/ Více než 20 ks přechovávaných zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

 

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (347/2003 Sb.) O technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považuji:

 

Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt"). Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5.bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, strop a podlaha jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průřezu nejméně 100 mm2, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

 

Komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komor. trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1

 

Výloha a skla výloh, které splňují tyto podmínky: výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit:

 

Pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průřezu nejméně 100 mm2 a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány

 

Posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v předcházejícím bodě se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300

 

Sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.