• Výrobky jsou zařazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN ENV 1627 /týká se zámkových vložek a dveřního kování/
  • Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. 
  • Základním předpokladem zařazení výrobků do systému Pyramidy bezpečnosti je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí. 
  • Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobky na trh ve stálém provedení a kvalitě.