Trezor může být osazen:

klíčovým zámkem (každý trezorový klíčový zámek má 2ks klíčů. Pokud potřebujete více klíčů, další klíče Vám na přání vyrobíme)

- nebo mechanickým kombinačním zámkem

- nebo elektronickým zámkem

- nebo 2 zámky: např. klíčovým + mechanickým kombinačním nebo 2 klíčovými zámky nebo klíčovým a elektronickým zámkem.


 

Z hlediska bezpečnostního jsou trezorové zámky srovnatelné. Nelze říci, že by např. klíčový zámek byl bezpečnější než kombinační či naopak. Trezor je vždy osazen takovým zámkem, který odpovídá dané bezpečnostní třídě trezoru.

 

 

Rozdíl v trezorových zámcích je pouze v komfortu otevírání. Musím se rozhodnout, co je pro mě nejpřijatelnější:

 

 • Klíčový zámek - jedná se vždy o nejlevnější variantu, ale musím počítat s tím, že budu muset s sebou nosit klíč nebo ho mít uschován na bezpečném místě.
 
 • Mechanický kombinační zámek - zvolím, když nechci nosit klíč nebo jej nemůžu uschovat na bezpečném místě, ale elektronický zámek je pro  mě drahý. 
 • Mechanický kombinační zámek je sice za příplatek ve srovnání s klíčovým zámkem, ale příplatek je nižší než u elektronického zámku.
 • Nevýhodou je časově zdlouhavější způsob otevírání tohoto zámku, proto si jej nevyberu, když do trezoru chodím několikrát denně. 
 • Příklad otevírání nejběžněji používaného mechanického kombinačního zámku = jsou stanoveny 3 kódy, které musím nastavit otočným číselníkem na určenou rysku - 1.číslo nastavím 4x otočením číselníku o 360st. doleva na stanovenou rysku, pak 2.číslo nastavím 3x otočením číselníku o 360st. doprava na stanovenou rysku, pak 3. číslo nastavím 2x otočením číselníku o 360st. doleva na rysku, nakonec otáčím číselníkem doprava až na doraz a trezor otevřu. 
 
 • Elektronický zámek - jedná se o nejkomfortnější způsob otevírání trezoru
 • Nemusím nosit u sebe klíč ani ho nikde uschovávat. 
 • Trezor otevřu velmi snadno a rychle zadáním kódu na klávesnici zámku - zpravidla 6 čísel. 
 • Z výroby má trezor nastaven určený výrobní kód, který si sám dle návodu změním.
 • Nevýhodou je vyšší cena elektronických trezorových zámků. 
 • Elektronické zámky jsou napájeny baterií. Nemusím se obávat, že po vybití baterie trezor neotevřu. Každý zámek má řešení v situaci vybité baterie - buď se baterie vymění zvenčí trezoru nebo některé trezory mají zvenčí kontakty pro nouzové napájení, kdy nouzově přiložím baterii, trezor otevřu a baterii vyměním zevnitř trezoru. Platné kódy zůstávájí v paměti zámku i po vybití baterie.