Pro splnění bezpečnosti trezoru MUSÍ být trezor pevně přikotven ke zdi nebo k podlaze. K tomu jsou určeny kotevní otvory v plášti trezoru.

 

Pro správný výběr kotvícího prvku musí být respektována stavební hmota, ke které bude trezor přikotven.

 

Nejbezpečnější ukotvení vám zaručí tzv. plné stavební hmoty (např. beton, přírodní kámen, plná cihla), jejich vlastnostmi jsou vysoká pevnost v tahu a hustá struktura bez dutin. Zde je možné dosáhnout vysoké rozpínací síly a nízké upevňovací hloubky kotevního prvku, což zajišťují ocelové šroubové rozpínací kotvy, které vynikají nadprůměrnou pevností, rychlou a bezpečnou montáží .

 

Jiným, méně vhodným způsobem ukotvení je použití univerzálních hmoždinek s vruty.

 

Ne vždy se pro kotvení trezoru naskytnou takové stavební hmoty. Často se využívá dutých stavebních hmot (např. dutá cihla, duté bloky z lehkého betonu), jejich nevýhodou jsou různě velké dutiny a různě vysoká pevnost v tlaku. Zde doporučujeme použít vysoce pevnostní chemické kotvení – injektážní technologie, kdy se nevyužívá rozpínacího tlaku. Jiným, méně vhodným způsobem ukotvení je použitý tvarových hmoždinek nebo dlouhých plastových hmoždinek s dlouhou rozpínací částí.

 

Aby byly zaručena funkčnost kotvícího systému, musí být přísně dodrženy předepsané průměry vrtáků a hloubky otvoru.

 

Pro každou kotvu existují předepsané utahovací momenty, které zaručují správnou funkci kotvy. Příliš vysoké momenty přetěžují závit a zvětšují rozpínací tlak na okolní materiál.

 

Při výběru kotvícího prvku je nutné počítat se svěrnou tloušťkou, tj.trezorová stěna a nenosná část zdiva (např.omítka).