Zabezpečení zbraní a střeliva


Pokud jste držiteli zbraní, musíte je mít uloženy v souladu s platným zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu.

Poradíme Vám!

Vyberte si z naší nabídky trezorů a skříní na zbraně v menu e-shopu. Nabízíme:

 • skříně na zbraně PROFIKON - pro uložení až 10ks zbraní (splňují požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 RU podle ČSN 1143-1 a jsou osazeny zámky třídy A podle ČSN EN1300)
 • skříně na zbraně SAFEtronics - pro uložení až 10ks zbraní ( v bezpečnostní třídě Z2 dle ČSN 916012, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 RU podle ČSN 1143-1 a jsou osazeny zámky třídy A podle ČSN EN 1300)
 • skříně na zbraně T-SAFE - pro uložení až 10ks zbraní ( v bezpečnostní třídě Z2 dle ČSN 916012, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 RU podle ČSN 1143-1 a jsou osazeny zámky třídy A podle ČSN EN 1300)
 • trezory T-SAFE - pro uložení až 20 ks zbraní (trezory v 0. a I. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1 na dlouhé zbraně)
 • trezorové dveře T-SAFE - pro zabezpeční více než 20 ks zbraní (I.bezpečnostní třídě dle EN 1143-1 )

____________________________________________________________________________________________________

Dle § 58 zákona č.119/2002 Sb. se:

 • zbraně v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 ks nábojů zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto ustanovení se nevztahuje na přechovávané zbraně v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
 • více než 10 ks přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 ks nábojů zabezpečuje v:
  • uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem nebo
  • uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 • více než 20 ks přechovávaných zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (347/2003 Sb.) O technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považuji:

 • uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, která splňuje požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1 a je vybavena zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300
 • zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300
 • uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1
 • uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt"). Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5.bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, strop a podlaha jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průřezu nejméně 100 mm2, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.
 • komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komor. trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1
 • výloha a skla výloh, které splňují tyto podmínky: výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit:
  • pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průřezu nejméně 100 mm2 a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány
  • posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v předcházejícím bodě se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300
 • sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.


 • Úvod
 • O nás
 • Servis trezorů
 • Zámečnické práce
 • Zabezpečení zbraní
 • Klíčové systémy
 • Reference
 • Kontakt