• Home
 • Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře

  Zde si vyberte BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SHERLOCK

 

Profesionálové z policejní zásahové jednotky testují odolnost běžných dveří, nekvalitních „bezpečnostných" dveří a bezpečnostních dveří SHERLOCK®. 

Podívejte se na následující videa:

VIDEO - odolají běžné dveře pokusu o vloupání déle než 17 sekund?

VIDEO - jsou NEKVALITNÍ "BEZPEČNOSTNÍ" dveře opravdu kvalitní?

VIDEO - Policie nepřekonala bezpečnostní dveře SHERLOCK?

VIDEO - Čím se řídit při výběru bezpečnostních dveří. Radí odborníci.

 

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ:

Paradoxně ušetříte právě tehdy, kdy si nevyberete něco podezřele levného. Pozor na falešné bezpečnostní dveře! Nekvalitní "bezpečnostní dveře" jsou sice laciné, ale nejsou bezpečné! Snahou o ušetření se vystavujete riziku, že tyto dveře nevydrží útok zlodějů. Můžete tak přijít skutečně o všechno kvůli prostředkům, které jste, byť i v dobré víře, chtěli ušetřit, když by Vás prodejce nekvalitních "bezpečnostních" dveří přesvedčil k jejich koupi.

Pokud si koupíte certifikované bezpečnostní dveře SHERLOCK®, můžete si byt jisti, že máte profesionálně zabezpečený svůj domov. Neproděláte tak na dvojité výměně dveří.

 • Pozor na nekvalitní "bezpečnostní" dveře!
  Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější parametry - bezpečnostní třídu, neprůzvučnost, požární odolnost a zalití zárubně do betonu. Nízké ceny nekvalitních "bezpečnostných" dveří různých výrobců mhou znamenat také nízkou odolnost proti vloupání!
 • Pozor na certifikáty!
  Nechte si předložit certifikáty odolnosti proti vloupání - deklarovanou bezpečnostní třídu, certifikát o vhodnosti osazení do stavby a koncesní listinu, která opravňuje prodejce k montáži bezpečnostních dveří.
  Certifikáty v jazyce, kterému nerozumíte, neakceptujte! Mohou se vztahovat na jiné, nepodstatné vlastnosti dveří.
 • Pozor na montáž zárubně!
    Mnohé montážní firmy vyplňují zárubeň pouze PUR pěnou, což je nedostatečné a nebezpečné. Zárubeň se lehce roztáhne a překoná! Při montáži zárubně je potřebné důkladné ukotvení a zalití betonem, aby byly certifikované bezpečnostní dveře opravdu bezpečnostními.
 • Pozor na odolnost proti vloupání!
  Prokazuje se certifikátem odolnosti proti násilnému vniknutí podle evropské normy ČSN P ENV 1627 a na certifikátu je vždy uvedena bezpečnostní třída dveří. Vyšší bezpečnostní třída znamená větší bezpečnost. Pokud není uvedena bezpečnostní třída dveří na certifikátu, může se jednat o falzifikát!
 • Pozor na dřevěné polodrážky dveří!
  Ověřte si, zda jsou dveře celoocelové, protože některé dveře jsou po svém obvodu dřevěné, pozor – páčidlo snadněji  vypáčí jistící body osazené ve dřevě než ve vyztužené oceli.
 • Pozor na označení dveří!
  Na výrobním štítku si zkontrolujte certifikované vlastnosti dveří a zemi původu.
 • Pozor na světlost zárubně!
  Zjistěte si světlé rozměry zárubně. Otvor zárubně dveří by měl mít minimálně 80 cm šířku (kvůli stěhování nábytku a pod.).
 • Pozor na servis a záruku!
  Dopředu si ověřte, v jakém rozsahu (a zda vůbec) funguje záruční a pozáruční servis. Společnost SHERLOCK poskytuje  záruční i pozáruční servis na bezpečnostní dveře SHERLOCK®. 
   

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bezpečnostní dveře se testují v akreditovaných zkušebnách. Podle způsobu napadení s předem určenou sadou nářadí a určeného času překonávání bezpečnostních dveří se jednotlivé dveře řadí do bezpečnostních tříd. Výsledkem zkoušky je potvrzená bezpečnostní třída, která je uvedena v platném certifikátu podle evropské normy ČSN P ENV 1627.

      4.bezpečnostní třída

 • velmi vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o pilu s plátkem na železo, sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou vrtačku se sadou vrtáků
 • velmi vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

   3. bezpečnostní třída

 • vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládaný pokus o napadení veden stejně jako u bezpečnostní třídy 2 navíc s použitím delšího šroubováku a páčidla
 • vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížen       
 
   2. bezpečnostní třída
 • základní stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší rozbít dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, s použitím jednoduchých nástrojů například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože
 • základní odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

PROTIHLUKOVÝ UZÁVĚR BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

Protihlukový uzávěr udává úroveň hluku, který neprostoupí přes bezpečnostní dveře.

42 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 42 dB

39 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 39 dB

37 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 37 dB

POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

Vyjadřuje minimální dobu, po kterou bezpečnostní dveře odolávají požáru. Protipožární bezpečnostní dveře zabraňují prostupu horkých plynů, vytvářejí tepelnou bariéru a ochraňují osoby v blízkosti ohně a tepla.

60 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 60 minut.

45 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 45 minut.

30 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 30 minut.

ZPŮSOBILOST TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU DLE NBÚ

(bezpečnostní dveře jako zábranný prostředek)

Termínem technický prostředek se označují mechanické zábranné prostředky, elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů. Celá tato skupina tvoří součást opatření fyzické bezpečnosti mající zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě v přístupu k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Hodnocení technického prostředku se provádí na základě přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Certifikát udává jak potvrzení o ověření způsobilosti technikého prostředku:

Typ 4: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=4, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN P ENV 1627

Typ 3: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=3, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN P ENV 1627

Typ 2: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=2, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 2 podle normy ČSN P ENV 1627

tak bodové hodnocení technického prostředku:

SS3 - pro zabezpečenou oblast 
SS4 - pro uzamykací systém určený k uzamykání zabezpečených oblastí

UZAMYKACÍ ČEPY BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

Uzamykací čepy slouží k zajištění dveří v bezpečnostní zárubni. Jejich počet je sice podstatný, avšak nikoliv rozhodující. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitejším parametrem bezpečnostní třída.

Pasivní uzamykací čepy - vysunuté a pevně uchycené v ocelové konstrukci dveří zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

Aktivní uzamykací čepy - vysouvatelné, ovládané zadlabacím zámkem, zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

DOPLŇKY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DVEŘÍ

Bezpečnostní zárubeň
Nevyhnutelná součást bezpečnostních dveří. Je několikanásobně zesílená v zámkové části a v nejčastěji napadaných místech, znemožňuje roztáhnutí, rozlomení a tím vypáčení dveří.

Bezpečnostní kování
Certifikované bezpečnostní kování s překrytím chrání cylindrickou bezpečnostní vložku proti odvrtání a vylomení. Volbu kování je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou nebo vyšší bezpečnostní třídu deklarovanou u bezpečnostních dveří. Také ne u všech typů bezpečnostních dveří lze použít například rozetové kování.

Bezpečnostní zámková cylindrická vložka


Bezpečnostní vložky jsou odolné vůči odvrtání, vyhmatání a nedestruktivní metodě (někdy nazývaná také jako SG-metoda). Volbu vložky je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou anebo vyšší bezpečnostní třídu, než která je deklarována u bezpečnostních dveří.

Bezpečnostní řetízek

Umožňuje částečné otevření dveří, při kterém není možný vstup osob. Jednotlivé články jsou svářené, což zabraňuje jejich roztažení.

Panoramatický průzorník (panoramatické kukátko)
Panoramatický průzorník vytváří širokoúhlý obraz prostředí na druhé straně dveří, zorný úhel pohledu je úplný, t.j. 180°.

SHERLOCK bezpečnostní dveře uvádí novou definici kvality na trh!

5 KLÍČOVÝCH FAKTORŮ

ODOLNOST

Vlastnost, kterou každý vnímá jako jednu z nejdůležitějších. Pokusům o násilné překonání však musí odolat nejen samotné dveře, ale hlavně celá dveřní sestava, tedy dveřní křídlo, zárubeň, veškeré montážní prvky a použité příslušenství. Správná vyváženost technických a užitných vlastností všech částí sestavy je prvním pilířem úspěšnosti v ochraně Vašeho domova! Druhým je bezchybná montáž, bez které by poslání našich dveří, tedy odolat a chránit nemohlo být naplněno. Odolnost přitom nezaručují výhodné ceny nebo jiné akční nabídky. Odolnost je otázkou výrobku samotného - je tvořena vlastnostmi všech použitých materiálů, zvolenými technologickými postupy, řemeslnou kvalitou provedených prací, zaručenou opakovatelností výroby a technickým řešením, které zaručuje dlouhodobou a bezporuchovou funkčnost. To vše je ve výsledku vyjádřeno stupněm odolnosti - bezpečnostní třídou. Té se dosáhne i se základním příslušenstvím. Požadavek na prémiové komponenty tak často reflektuje spíše možnosti komfortu a jednoduchosti obsluhy. Technická vyváženost všech částí dveřní sestavy spolu se správně provedenou montáží spolu takto vytváří účinnou bariéru, která je schopná odolat jejímu násilnému napadení.

 KVALITA

Mnoho let vývoje, testování ve zkušebních laboratořích, ale i reálně provedená napadení zásahovou jednotkou URNA Policie ČR, spolu s výrobním KNOW-HOW, které zaručuje v každém detailu kvalitní konstrukční provedení všech vyrobených dveří - to vše zaručuje, že dveře SHERLOCK® Vám budou sloužit nejméně po celou generaci!

Do výroby nově implementovaná trojstupňová mezioperační a samozřejmě i finální výstupní kontrola každého hotového výrobku - to jsou záruky kvality a bezchybné funkčnosti. Propracovaná optimalizace všech výrobních postupů výrazně pomohla zefektivnit celý proces zpracování materiálů i navazující operace kontrolních úseků.

Používané materiály a hutní polotovary mají vždy zdokumentovány deklarované vlastnosti, složení i původ. Zaručená kvalita materiálu a již z velké části automatizovaná technologie výroby umožňuje vysoce přesnou práci. Výroba bezpečnostních dveří SHERLOCK® běží již 23 let, rodinná historie firmy přitom zasahuje až do dob První republiky.

 ŽIVOTNOST

Celokovová vnitřní konstrukce bezpečnostních protipožárních dveří SHERLOCK® obsahuje, kromě standardních podélných a příčných výztuh, i unikátní ”OMEGA” lištu, tedy velmi houževnatou výztuhu výrazně zvyšující konstrukční pevnost dveřního křídla. Ta zajišťuje, kromě odolnosti proti napadení, dlouhodobou mechanickou stálost celé konstrukce dveří jak při statickém, tak i při vysokém dynamickém zatěžování, které nastává při nasazení dveří například do komerčních objektů nebo režimových prostor specializovaných útvarů. Bezpečnostní dveře SHERLOCK® jsou proto často specifikovány jako dveře s nadstandardní životností.

 DESIGN

Nadčasový design a čisté linie provedení - takový je charakter výrobků SHERLOCK®. Precizní zpracování polodrážky bezpečnostních dveří s profesionálním řešením zapuštění příruby zámků i závěsů - to jsou charakteristické znaky, které v tomto výjimečném zpracování a provedené řemeslné kvalitě najdete málokde. Rozsáhlá škála dekorativních povrchů či jiných volitelných povrchových úprav a k tomu střídmá jednoduchost provedení působí vždy příjemně a nadčasově.

CERTIFIKACE

Veškeré deklarované vlastnosti výrobků jsou zaručeny provedením příslušných typových zkoušek a následnou certifikací - bezpečnostní třída ”RC” klasifikující úroveň odolnosti proti vloupání dle ČSN EN 1627 v návaznosti na ČSN EN 1630; - certifikace technického prostředku dle požadavků zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; - vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.; - certifikace deklarující požární odolnost, splnění výrobkových technických předpisů a podmínek NV 163/2002 a zák. 22/1997 Sb. v platném znění; - certifikace řízení kvality výroby dle ISO 9001:2008 a nakonec firemní koncese dodavatele na poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Certifikáty jsou základním a zcela nezbytným důkazem o technických vlastnostech a funkcích nabízeného výrobku. Samozřejmostí je možnost uplatnění nároku na sjednání výhodnějšího pojištění majetku dle zák. 37/2004 Sb.

 

 

Obecné přílohy: • Úvod
 • O nás
 • Servis trezorů
 • Zámečnické práce
 • Zabezpečení zbraní
 • Klíčové systémy
 • Reference
 • Kontakt